Marsmøtet: Fra klima til Kirkens Bymisjon

Møtet i LOP 27.mars var todelt. Etter innledende allsang med «Barn av regnbuen» holdt professor Ole Henrik Ellestad, som har en omfattende vitenskapelig bakgrunn, et engasjert klimaforedrag. Titelen var «Naturlige variasjoner dominerer klima».

Ellestad  satte klimarapporten fra FN opp mot alternative synspunkter, og Co2 som den store faren ble nedtonet. Tvertimot sier Ellestad at  CO2 ikke er en forurensning eller miljøgift, men nødvendig for alt liv på jorda. Dette er vesentlig annerledes enn vi er vant til å tenke. Det ble lite diskusjon, men var et foredrag til provokasjon og ettertanke.

Det andre besøket var fra Kirkens bymisjon ved fylkesleder i Østfold,  Per Kristian Skauen og Indre Østfold-leder Cathrine Myhre. Organisasjonen springer opprinnelig ut fra Oslo Indremisjon og er tverrkirkelig og livssynsåpen. De hjemlige lokaler ligger sentralt i Mysen, og formålet er å skape en møteplass for mennesker som strever i hverdagen, et sted å møtes, betalte arbeidsoppgaver, sosiale samvær og god servering. Viktig er å presisere at alle er velkomne dit, uansett alder og status, og lokalene ligger på det gamle velferdssentret i Mysen.

I mai kommer LOPs siste møte for semestret, og denne gang er Høytorp fort på kartet. Stor spennvidde, og LOP er et godt sted å møtes for de offentlige pensjonister i distriktet.

Erik Hageler

@