Medlemsmøte med to foredrag

Rundt 60 offentlige pensjonister samlet seg til møte 12. september med to interessante foredrag som tok for seg ulike sider av livet til pensjonister og folk flest. Begge vakte interesse blant publikum.

Det første foredraget var rettet mot reiselivet, nærmere bestemt Interrail for voksne/ seniorer. Wenche Berger, som nylig er blitt pensjonist etter et langt arbeidsliv i jernbanen, fortalte om utviklingen i interrail fram til i dag. Først var interrail et rent ungdomstilbud, men i dag er det et tilbud for absolutt alle.

Berger redegjorde for tilbudet i Europa. Man kan kjøpe billetter for reiser i de aller fleste land i Europa, eller for ett bestemt land. Reisene kan ha ulik varighet, fra 3 dager og oppover. Togene i Europa har ulike klasser, men alle kan finne noe som passer for den enkeltes økonomi. Ved å ringe til Enturs kundesenter, telefon 61 27 90 88, får man all den informasjon man trenger, og man kan bestille billetter. Interrail er miljøvennlig og sosialt, man reiser fra sentrum til sentrum, og funksjonshemning er ingen hindring. Dette virker fristende!

alt

Det andre foredraget hadde tittelen Velferdsteknologi. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. En tryggere og enklere hverdag for brukeren gjør det også lettere for pårørende og omsorgspersonell.

Eivind Bjørnstad, fagkonsulent/prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold sto for presentasjonen. Det skjer en vanvittig teknisk utvikling og mye ny teknologi. «Hvor skal det ende», sa Bjørnstad innledningsvis. Han delte tanker om hvordan man kan kombinere helsehjelp og oppfølging med velferdsteknologi. «Vi blir ikke rikere i Norge, og heller ikke flere ansatte i tjenestene», sa Bjørnstad. Før hadde man trygghetsalarmen, nå er det kommet uendelig mye nytt som kan anvendes av hjemmeboende, med link til hjelperne. Ett eksempel er en GPS som kan anvendes av mennesker med demens hvis de ønsker å ferdes ute alene. «Jeg lærte ikke mye om dette på sykepleierskolen», sa Bjørnstad.  Noe av det nye kan kommunen hjelpe til med, annet har NAV råderetten over. Når den nye storkommunen blir virkelighet er det viktig at alle bruker den samme teknologien.

Inger Trømborg, medlem av LOPs turkomite informerte om kommende turer. Juletur til TALLINN 30. november - 3. desember 2018 og tur til ALBANIA OG MAKEDONIA 2. - 10. mai 2019 Flere opplysninger er å finne på: http://lop.no/medlem/spennende-medlemsreiser/nye-spennende-lop-turer-i-2018.

Ref. Erik Hageler