GRANHEIMSTIFTELSEN MØTER LOP

Lokalavdelingen av Landslaget for offentlige pensjonister, LOP, fylte lokalet i Metodistkirken i Mysen til randen da vi tirsdag 7. februar hadde besøk av Marianne Rygnestad  fra Granheimstiftelsen i Trømborg. Rygnestad redegjorde på en engasjerende måte om virksomheten.

alt

Stiftelsen er 25 år gammel. Den har et internasjonalt preg ved at studenter fra mange tysktalende land kommer til Matheson-skoleni Trømborg. Skolens virksomhet blir også synlig for lokalsamfunnet, bl. a. gjennom kurs og salg og servering av produkter.

Tre virksomheter danner helheten. Det første er selve skolen som er en spennende og annerledes misjonsskole. Man får b.a. opplæring i Bibelen, helse, jordbruk og lederskap. Elevene starter neste skoleår med et 2 ½ måneds opphold i det mellomamerikanske landet Honduras,  der man lærer barn veldig enkle helseprinsipper.

En annen virksomhet er naturkompost som lages av greiner og heste- og hønsegjødsel på et kompostanlegg i Stasjonsveien i Eidsberg. Der fortsetter elevene et arbeid som andre har begynt på. Kompost kan kjøpes.

Den tredje virksomheten er  livsstilsklubben, som Marianne Rygnestad selv leder. Det er en oppskrift for helhetlig helse, basert på planteprodukter og en rekke andre forhold. Rimeligvis brukte hun mest tid på dette. Livsstilsklubben holder kurs og  selger velsmakende produkter. Velsmakende mat. Kaker og plantebasert middag selges hver torsdag ettermiddag ved Glørudkrysset i Trømborg, i nærheten av skolen. Folk som har vært på matkurs rapporterer om god mat.

Marianne Rygnestad holdt et inspirerende foredrag om dette som hun virkelig brenner for. Publikum kan kjenne igjen en god del prinsipper. Folk er vel generelt blitt langt mer bevisst enn tidligere på sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse. Rygnestad snakket om tre forhold: de åtte helsenøklene som kan «åpne opp til et bedre liv», og her nevner to av dem: Ernæring og, mosjon. Små endringer kan gi en stor effekt. Dette er vel noe vi har blitt oppmerksomme på i økende grad. Det anbefales at folk oppsøker matkurs og produktsalg som Mathesonskolen tilbyr her i vårt distrikt,

Etter foredraget delte Marianne ut gode små kaker som inneholdt de riktige ingredienser. Både budskapet og alternative godterier - de små kakene -ble vel mottatt av publikum.  

Erik Hageler

@