Indre Østfold LOP på tur til Finnskogen

12. juni reiste Indre Østfold  lokalforening av Landsforbundet av offentlige pensjonister på tur til Finnskogen. Turoperatøren var Finn Karlsens turbusser.

LOPere fra Indre Østfold, og fra Oslo møttes i solskinnet foran Winger hotell på Kongsvinger. Der spiste vi en lett frokost før turen gikk inn i det mystiske og spennende Finnskogen. Vår kunnskapsrike og morsomme guide 85 gamle Bjørn Skaug , fortalte kjempebra om historien,  stedene og personer. Han hadde humor og spedde på med gode historier.

alt

alt

Men hvorfor kalles det ”Finnskogen”? Finnene fra Savokales – området i indre Finland på 1500-tallet ble gitt fritt leide av svenskekongen, Karl den 9, til å bosette seg i de mørke skogrike områdene i Hedemark- de så kalt 10-mils skogene. Finnene drev svedjebruk, det vil si at de svidde av skogen og i asken fikk de gode avlinger av blant annet rug. Vår tur gikk innover mot Sverige gjennom ” republikken Finnskogen med presidentpalasset” forfatteren Åsta Holths hjem, som døde i 1999 og i dag er et godt besøkt museum. Republikken ble annonsert første gang i juli 1970 og feires i tre dager hvert år i juli. Vi hadde en kort stopp ved innvandrerbautaen ved innsjøen Røgden, en bauta som har 431 navn på de første finnene som innvandret til traktene. Over i Sverige besøkte vi Østmark kirke, en flott kjærebredd trekirke fra 1765 full av historie i veggene og mange interessante  gravplasser  bl.a. graven til Finnskogens siste trollkjerring Karin Henriksen også kalt Finn-Kaisa som levde fra 1855 til 1941.  Finngården i Kallstan, Rikkenberget møtte oss med røkstuga, god kaffe og svensk ”doppa”, Hembygsføreningen ga en skikkelig forklaring på røkstugan og dens  spesielle betydning for Finnskogens gamle befolkning.  Turen vår gikk  tilbake til Norge gjennom store flotte og litt mystiske skoger før vi kom fram til en god middag på Finnskogen Kro & Motell. Etter middag tok vi farvel med hverandre og returnerte til Mysen og Oslo.   

 

Randi Frankrig,
Leder i Indre Østfold LOP

@