Referat og avisoppslag fra medlemsmøtet 31. januar

Her kan du se avisoppslaget og lese referat fra vårt januar-møte.

alt

alt

Indre Østfold lokalforening av Landsforbundet for offentlige pensjonister avholdt medlemsmøte, og årsmøte på Filadelfiakirken i Mysen onsdag 31. januar. Stedet er nå foreningens faste møtelokale. Ca. 50 medlemmer trosset dårlig vær, og det våte og glatte vinterføret. Vi er vant til å ha et større publikum, men skylder på været. Dagens innleder var Terje Strøm, samfunnsøkonom og daglig leder i forskergruppen «Ny Analyse». Temaet var «Eldre som en samfunnsressurs». Smaalenenes Avis var tilstede ved Gerd Inger Ericson. Vi viser til hennes artikkel i avisen av mandag 12.februar.

Styret ønsker å tilby foredrag om aktuelle temaer på møtene. Oversikt som følger viser fjorårets temaer. Februar: Foredrag ved Marianne Rygnestad fra Granheimstiftelsen i Trømborg.  April: Foredrag ved Vinnie Gulbrandsen om deres engasjement /jobb med barnehjemmet og skolen i Chopoda i India. Og foredrag /informasjon om Indre Østfold Medisinske kompetansesenter /Helsehuset i Askim ved daglig leder Christian Devold. Mai: Foredrag ved Hanne Kr. Rode tidligere Oslo politiet. «Kjemp for alt hva du har kjært». Juni: Dagstur Drøbak og Oscarsborg. September: Foredrag ved Bjørn Steinar Meyer om «Fører kvinnen Olga Bjoner» og «Mødre uten barn», hvordan gikk det videre. Og «Rettigheter og muligheter for tannbehandling» ved forsker Ewa Hovden og rådgiver Line Schrøder Karlsen fra Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst. Oktober: Foredrag ved Ivar Samuelsen «Til fots fra Norge til Iran». Og om pensjoner ved Hans Erik Pedersen, leder av LOPs pensjonsutvalg. På førjulsmøtet i november, forestillingen om Barfotjentene ved Sunniva Berg og Tone Holte.                                                                                                         

Årsmøte ble avviklet med ordinære årsmøtesaker og valg. Foreningens styre for 2018 består av: Leder Randi Frankrig. Nestleder Bjørg Bodahl Spedstad. Kasserer Gunn Bergersen. Styremedlemmer Erik Hageler og May-Lisbeth Dingtorp Hysestad. Varamedlemmer: Karin Haug og Gunvor Havnaas.      

Vi i styret ønsker velkommen til neste møte 21.mars. Ett av temaene er» Halden vassdraget før og nå», vannveiene fra Aurskog/Høland til Halden. Ved Steinar Fundingsrud. I tillegg forteller /informerer Olav Nygård og Erik Hageler om Barnebyen Nytt Håp" i Cochabamba i Bolivia, og fra turen dit i 2017.Møte vil bli annonsert i avisen. Kom gjerne på våre møter, kanskje er dette foreningen for nettopp deg. Medlemmer og andre interesserte er velkomne.

@