Interessante foredrag på vårt første høstmøte

Tirsdag 12. september hadde foreningen høstens første møte, denne gang i Filadelfiakirken på Mysen, der kafelokalet var stort nok til å romme forsamlingen på nær 70 personer. I tillegg til sosialt samvær hørte vi to foredrag med høyst ulike emner.

Olga Bjoner – bondekvinnenes talsperson. Avismannen og forfatteren, og nå pensjonisten Bjørn Steinar Meyer fra Mysen fortalte om bondekvinnen Olga Bjoner, som han i disse dager utgir en bok om. Han har arbeidet lenge med boken og brukt svært mye tid på kildestudier. Olga Bjoner, født i 1987 og død i 1969, bodde det meste av sitt liv på en gård i Hobøl og brukte sine dager på å tale, skrive og reise rundt i Norge og utlandet for å fremme sin store sak: å være talskvinne for bondekvinnene i Norge og gi dem tro på seg selv og økt innflytelse i samfunnet. Ikke alle satte pris på hennes stil og synspunkter. Blant annet ble hun av enkelte kretser karakterisert som «Riksrøya».Fra 1930-årene og fremover tok hun et standpunkt for nasjonalsosialismen og fikk sin dom og straff etter krigen. Meyer fremstilte hennes liv og virke på en måte som ble engasjerende og interessant for LOP-forsamlingen. For mange, inklusive denne referent, ble Olga Bjoner et nytt og fascinerende bekjentskap.

Etter 41 år i Mysen flytter Meyer med sin familie til Indre Ryfylke. om en måneds tid. Hvis man ønsker å skaffe seg boken om Olga Bjoner, har man en måned på å kontakte forfatteren før han flytter.

alt

Etter en god kaffepause kom dagens andre foredrag:

Rettigheter og muligheter for tannbehandling ved forsker Ewa Hovden og rådgiver Line Schrøder Karlsen fra Tannhelsetjenestens Kompetansesenter.

De to damene redegjorde for rettigheter til nødvendig tannbehandling, enten det er på tannlegekontoret, ved hjemmebasert behandling eller på sykehjem, altså for personer som ikke alltid kan ivareta sin egen tannhelse. Det ble også redegjort for regler for frikort og trygderefusjon. Forsamlingen fulgte nøye med. Tannhelsen blir stadig bedre. Men det er viktig å kjenne sine rettigheter, spesielt når det er behov for tjenester som den lokale tannlege ikke kan utføre, f.eks.tannkjøttkirurgi ved pyrrhea. Skulle det være sånn at man ikke får rådgivning lokalt tar man med fylkestannlegekontoret.

Etter dette var alle vel ivaretatt både med servering av mat og kaffe og gode innlegg. Leder informerte fra Landsmøtet og henviste til ytterligere informasjon i kommende «Vi i LOP». Laget skal med virkning fra 2018 endre navnet til «Landsforeningen» for offentlige pensjonister» Vedtatt på Landsmøtet 2017.

Vi ser frem til neste møte.

Referent Erik Hageler

@