Trafikkkurs i Indre Østfold lokallag

Dette var et kurs for oss som har hatt førerkort lenge. Det ble gjennomført i samarbeid mellom Indre Østfold Lokallag av LOP, sjåførlærer Arne Moberg og MA-Indre Østfold (Motorføreren).

Kurstilbudet ble godt mottatt. 28 var påmeldt, 3 måtte melde forfall, 25 fullførte kurset. Av medlemsmasse på 80 er vi som kursarrangører veldig fornøyde med deltakelsen. Gjennom et kurs som gikk over tre onsdager, i oktober, har mange av våre medlemmer fått en oppdatert innføring om hvordan man skal opptre som sjåfør i trafikken. Målet med kurset var blandet annet å bli kjent med nye regler/skilter osv, og ikke minst bli dyktigere og sikrere bak rattet.

Etter endt kurs ga deltakerne positive tilbakemeldinger. Blant andre Magne Skadsheim (91). Han tok lappen tilbake i 1953 og året etter fikk han sin første bil. Han sier at det har vært et veldig fint og nyttig kurs. Han har hatt lappen i over 60 år, så han har lang erfaring bak rattet, men syntes det var fint å få bekreftelser og oppdateringer på hvordan man skal kjøre i trafikken. Spesielt greit ifht regler for hvordan man oppfører seg i en rundkjøring og lysbruk var fint å få en oppfriskning på. Marit Hesselberg (70) syntes det var veldig fint med informasjonen om de nye skiltene langs veien. Det har kommet mye nytt etter at hun fikk førerkortet, og hun føler seg tryggere nå som hun har fått svar på mange av sine spørsmål. Kursleder har vært Arne O. Moberg, som har 45 år bak seg som kjørelærer. Han var en inspirerende lærer/formidler og hadde deltakernes fulle oppmerksomhet. Han var imponert over kursdeltakernes engasjement og alle spørsmålene de hadde å komme med. Han sier at de som har vært med på dette kurset, uten tvil, stiller sterkere og tryggere enn folk som ikke har deltatt. Og han forteller at pensjonistene har gått gjennom alt fra kjøring i rundkjøringer til lysbruk. Men viktigst mener han det er at pensjonistene er trygge bak rattet. Etter endt kurs fikk deltakerne tilbud om en kjøretime i egen bil. Mange benyttet seg av muligheten og syntes dette var svært nyttig.

Arne Moberg konkluderte følgende etter kurset: «Vi må huske at disse folkene er flinke og har mye erfaring i ryggsekken. Dette kurset holdt vi for å bytte ut noen av kunnskapene med nye regler. Det viktigste pensjonistene må tenke på er riktig fartstilpassing, og å se hva som skjer rundt bilen deres. De må kunne oppfatte ting og handle. Jeg håper at de nå føler seg tryggere, for det er enormt viktig.”

Trafikkurs_01-01-IMG_4926.jpg
Trafikkurs-28TEM_01-01-IMG_4923.jpg
@