Medlemsmøte 19. april

Dato: 19. april 2023 12:00 -

Tjenester og tilbud for hjemmeboende eldre. Les mer HER. 

Enkelte medlemmer i lokallaget har etterlyst en samlet framstilling om hva Indre Østfold kommune tilbyr av tjenester og bistand til eldre som ønsker å bo hjemme, men som kanskje trenger ulike typer assistanse for at dette skal fungere på en god måte. Det er etablert en rekke ulike kommunale tilbud, inkludert helsetjenester, hjelpemidler og praktisk hjelp, men det er nok mange som ikke er klar over hvilke tilbud som foreligger og hvordan man kan benytte seg av disse. Vi har derfor bedt Indre Østfold kommune om en bred orientering om hvilke tilbud som foreligger og eventuelt planlegges i tiden framover. Det blir bare ett tema på dette møtet. Programmet blir slik at ansatte i kommunen, anført av enhetsleder Hege Bakke, først informerer om tilbud og planer. Deretter har vi satt av god tid for å gi deltakerne mulighet til å stille spørsmål og komme med synspunkter og idéer om hva slags eldrepolitikk vi ønsker oss i kommunen.

Møtet er åpent for alle, og både medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkommen til en ettermiddag kombinert med spennende foredrag, bevertning og sosialt samvær. Pris for medlemmer er kr 50,-, for ikke-medlemmer kr 100,-, alt inkludert full bevertning med velsmakende snitter og kaker!

Erling Hogstad

@