"Sammen redder vi liv. Førstehjelp rettet mot eldre" og Årsmøte 2023

Møtet ble avholdt 14.02.2023 med 41 stemmeberettigede til stede.

Vi mintes medlemmene som hadde gått bort siste år. Tore Coward holdt en vakker minnetale om Ellen-Marie Mikkelsen vår entusiastiske og dyktige leder gjennom 17 år, som gikk bort i januar.

Årsmøtet ble etterfulgt av foredrag av Anne-Marit Sundbye "Sammen redder vi liv. Førstehjelp rettet mot eldre"

Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent. Tore Coward og Arild Auberg ble takket for sin innsats og overrakt blomster.

Styret består nå av: Gro Hansen (leder), Marit Tangvik Magnussen, Hans Fladstad, Bjørg-Lise Finn, Tone Bjørnvold. Vararepresentanter: Torhild Larsen, Berit Lindberg, Anne Elise Holst Sivertsen.

Anne-Marit Sundbye fra Norske kvinners sanitetsforening (og LOP medlem) holdt foredrag og demonstrerte førstehjelp. Den nasjonale førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv" har spesielt fokus på eldre. Det gis opplæring for å gjenkjenne symptomer på hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans. Ikke vent! Ring 113. Vi fikk demonstrert hjertekompresjon og fikk også prøve selv.

alt

alt

alt

alt

alt

@