Sarpsborg

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) organiserer pensjonister fra stat, fylkeskommune og kommune. Vi arbeider for å styrke våre levekår og rettigheter. Sarpsborg lokallaget har nå ca.110 medlemmer, men det er plass til flere. Kjenner du noen potensielle medlemmer så framsnakk  LOP og verv dem! LOPs innflytelse øker når medlemstallet øker, så jo flere vi er desto bedre er det. Kontingenten er  kr. 305  sentralt og kr. 50  lokalt

Vi er som vanlig interessert i innspill når det gjelder foredragsholdere eller andre aktiviteter dere kunne tenke dere ut over det vi i styret presterer. Brenn ikke inne med gode ideer, men send oss en E-mail med forslag. Send til grohansen@getmail.no

 

 

Ellers er vi veldig interessert i E-mail adressen din dersom du ikke har sendt den til oss tidligere.

Besøk lokallaget på Facebook

Kontakt lokallaget

Leder
Gro Hansen

mobil 95063937
e-post: grohansen@getmail.no

 

 

Aktuelt

 • Vandringer i Kalnesskogen - med blikk på historien

  32 medlemmer var til stede på Høstens første møte i LOP. Det var hyggelig å møtes igjen og praten gikk livlig ved kaffen.

  Dagens foredragsholder var Per E. Lundh som snakket om Kalnesskogens historie. Dette foredraget var en erstatning for det opprinnelig annonserte foredraget om Eidet lense og tømmertunnelen.

  Kalnesskogen er et flott skogsområde som ligger nordvest for byen - mellom E6 og Visterflo. Det er et nettverk av merkede stier i området som er flittig brukt av turgåere og mosjonister. Selv om mange bruker skogsområdet regelmessig er det kanskje ikke så mange som kjenner til at det er en del minner om tidligere tiders aktivitet i skogen hvis man beveger seg utenfor stiene.

  Les mer om Vandringer i Kalnesskogen - med blikk på historien
 • Tur til Stortinget

  Årets sommertur gikk til Stortinget.

  Der vi i tillegg til en flott omvisning ble kjendiser i Dagsrevyen

  Les mer om Tur til Stortinget
 • Sysselmester på Svalbard

  Verdens nordligste fastboende område sto på agendaen på vårt aprilmøte. 37 medlemmer var møtt fram for å høre tidligere Sysselmester på Svalbard Odd Olsen Ingerø kåsere om sin tid der.

  Han var Sysselmester i perioden 2001-2005 og 2009-2015.

  Øygruppa har 8 bebodde områder. Fra midten av november til slutten av januar er det total mørketid

  Les mer om Sysselmester på Svalbard
 • Tuneleiren- "Lille Berlin" under 2. verdenskrig

  Den gode oppslutningen om arrangementene våre fortsetter. 37 medlemmer kom for å høre Carl Einar Kure fra Sarpsborg Historielag kåsere om Tuneleiren - Lille Berlin.

  Kure hadde et enestående bildemateriale. Leiren ble vedtatt bygd sommeren 1940 på jordene til Tune Prestegård.

  Les mer om Tuneleiren- "Lille Berlin" under 2. verdenskrig

Arkiv

Medlemstreff

alt

Møtene holdes vanligvis på Fritznerbakken Aktivitetssenter ,

Alfheimsgt. 3, inngang Follogaten. Tidspunkt kl. 12.00

I tillegg til et interessant kåseri eller foredrag blir det som regel utlodning og kaffe med noe godt å spise til.

Styret

alt

Foran fra venstre:  Gro Hansen (leder), Marit Tangvik Magnussen
Bak fra venstre: Anne Elise Holst Sivertsen, Berit Lindberg, Hans Fladstad, Tone Bjørnvold, Bjørg-Lise Finn, Torhild Larsen, 

Leder

Gro Hansen
950 63 937   
grohansen@getmail.no

Nestleder

Marit Tangvik Magnussen
952 76 594
marittm49@gmail.com
 

Sekretær

Hans Fladstad  
918 00 405
ha-flad@online.no

Kasserer

Tone Bjørnvold
941 86 016
ton-bjo@online.no

 

Styremedlem

Bjørg-Lise Finn
995 61 221
bjoerglisefinn@yahoo.no
 

 Varamedlemmer

Torhild Larsen
958 18 837
torhill2@online.no

Berit Lindberg
berit.lindberg@online.no

Anne Elise Holst Sivertsen
ahsiver@online.no

 

 

 

 

 

Representant i Eldrerådet