Sarpsborg

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) organiserer pensjonister fra stat, fylkeskommune og kommune. Vi arbeider for å styrke våre levekår og rettigheter. Sarpsborg lokallaget har nå ca.85 medlemmer, men det er plass til flere. Kjenner du noen potensielle medlemmer så framsnakk  LOP og verv dem! LOPs innflytelse øker når medlemstallet øker, så jo flere vi er desto bedre er det. Kontingenten er  kr. 320 sentralt og kr. 50  lokalt. Er du medlem av Sykepleierforbundet betaler du bare lokal kontingent.

Vi er som vanlig interessert i innspill når det gjelder foredragsholdere eller andre aktiviteter . Brenn ikke inne med gode ideer, men send oss en E-mail med forslag. Send til grohansen@getmail.no

 

 

Besøk lokallaget på Facebook

Kontakt lokallaget

Leder
Gro Hansen

mobil 95063937
e-post: grohansen@getmail.no

 

 

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

alt

Møtene holdes vanligvis på Fritznerbakken Aktivitetssenter ,

Alfheimsgt. 3, inngang Follogaten. Tidspunkt kl. 12.00

I tillegg til et interessant kåseri eller foredrag blir det som regel utlodning og kaffe med noe godt å spise til.

Styret

alt

 Fra venstre: Anne Elise Holst Sivertsen, Berit Lindberg, Tone Bjørnvold, Gro Hansen (leder), Inger-Johanne Fjeldbraaten, Torhild Larsen, Kari Englund, Marit Tangvik Magnussen
 

Leder

Gro Hansen
950 63 937   
grohansen@getmail.no

Nestleder

Marit Tangvik Magnussen
952 76 594
marittm49@gmail.com

Sekretær

Inger-Johanne Fjeldbraaten  
951 17 947
ingerjohannef@yahoo.no

Kasserer

Tone Bjørnvold
941 86 016
ton-bjo@online.no

Styremedlem

Berit Lindberg
906 38 119
berit.lindberg@online.no

 Varamedlemmer

Torhild Larsen
958 18 837
torhill2@online.no

Anne Elise Holst Sivertsen
411 91 260
ahsiver@online.no

Kari Englund
988 33 462
kari.englund@online.no

 

 

Representanter i Eldrerådene:

Sarpsborg Eldreråd:
Gro Hansen

Vararepresentant:
Tone Bjørnvold

Eldrerådet i Østfold Fylkeskommune:
Inger-Johanne Fjeldbraaten

 

 

 

 

 

 

  

 

 

@