Sarpsborg

Lokallaget har nå ca.120 medlemmer, men det er plass til flere, så kjenner du noen potensielle medlemmer så skryt av LOP og verv dem! LOPs innflytelse øker når medlemstallet øker, så jo flere vi er desto bedre er det. Kontingenten er 230 kr. sentralt og 50 kr. lokalt

Vi er som vanlig interessert i innspill når det gjelder foredragsholdere eller andre aktiviteter dere kunne tenke dere ut over det vi i styret prestere. Brenn ikke inne med gode ideer, men send oss en E-mail med forslag. Send til ellen-mm@online.no eller Torhill2@online.no

Ellers er vi veldig interessert i E-mail adressen din dersom du ikke har sendt den til oss tidligere.

Besøk lokallaget på Facebook

Kontakt lokallaget

Leder
Ellen-Marie Mikkelsen
telefon  69 15 48 87
mobil 908 20 480
e-post: ellen-mm@online.no

Sekretær
Torhild Larsen
e-post: Torhill2@online.no
 

Aktuelt

Medlemstreff

alt

Møtene holdes vanligvis på Fritznerbakken Aktivitetssenter ,

Alfheimsgt. 3, inngang Follogaten. Tidspunkt kl. 12.00

I tillegg til et interessant kåseri eller foredrag blir det som vanlig utlodning og kaffe med noe godt å spise til.

Styret

alt

Fra venstre: Marit Tangvik Magnussen,Tore Coward,Torhild Larsen,Steffen Log,Gro Hansen, Arild Auberg, Ellen-Marie Mikkelsen (leder),Bjørg-Lise Finn 

 

Leder

Ellen-Marie Mikkelsen
69154887 / 90820480   
ellen-mm@online.no

 

Sekretær

Torhild Larsen    
95818837
Torhill2@online.no

Kasserer

Tore Coward                                       
69155611 / 95778403      
 torco@online.no

Nestleder

Gro Hansen
95063937
grohansen@getmail.no
 

Styremedlem

Steffen Log
48226966
steffen.log@hiof.no

Styremedlem

Marit Tangvik Magnussen
95276594
marittm49@gmail.com

 

 Varamedlemmer

Arild Auberg
97693797
arildauberg@gmail.com

Bjørg-Lise Finn
99561221
bjoerglise@yahoo.no

 

Representant i Eldrerådet

Ellen Marie Mikkelsen
Ellen-mm@online.no