Sarpsborg

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) organiserer pensjonister fra stat, fylkeskommune og kommune. Vi arbeider for å styrke våre levekår og rettigheter. Sarpsborg lokallaget har nå ca.110 medlemmer, men det er plass til flere. Kjenner du noen potensielle medlemmer så framsnakk  LOP og verv dem! LOPs innflytelse øker når medlemstallet øker, så jo flere vi er desto bedre er det. Kontingenten er  kr. 305  sentralt og kr. 50  lokalt

Vi er som vanlig interessert i innspill når det gjelder foredragsholdere eller andre aktiviteter dere kunne tenke dere ut over det vi i styret presterer. Brenn ikke inne med gode ideer, men send oss en E-mail med forslag. Send til grohansen@getmail.no

 

 

Ellers er vi veldig interessert i E-mail adressen din dersom du ikke har sendt den til oss tidligere.

Besøk lokallaget på Facebook

Kontakt lokallaget

Leder
Gro Hansen

mobil 95063937
e-post: grohansen@getmail.no

 

 

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

alt

Møtene holdes vanligvis på Fritznerbakken Aktivitetssenter ,

Alfheimsgt. 3, inngang Follogaten. Tidspunkt kl. 12.00

I tillegg til et interessant kåseri eller foredrag blir det som regel utlodning og kaffe med noe godt å spise til.

Styret

alt

Foran fra venstre:  Gro Hansen (leder), Marit Tangvik Magnussen
Bak fra venstre: Anne Elise Holst Sivertsen, Berit Lindberg, Hans Fladstad, Tone Bjørnvold, Bjørg-Lise Finn, Torhild Larsen, 

Leder

Gro Hansen
950 63 937   
grohansen@getmail.no

Nestleder

Marit Tangvik Magnussen
952 76 594
marittm49@gmail.com
 

Sekretær

Hans Fladstad  
918 00 405
ha-flad@online.no

Kasserer

Tone Bjørnvold
941 86 016
ton-bjo@online.no

 

Styremedlem

Bjørg-Lise Finn
995 61 221
bjoerglisefinn@yahoo.no
 

 Varamedlemmer

Torhild Larsen
958 18 837
torhill2@online.no

Berit Lindberg
berit.lindberg@online.no

Anne Elise Holst Sivertsen
ahsiver@online.no

 

 

 

 

 

Representant i Eldrerådet