Mellom-Amerika i Østfold og Østfold i Mellom-Amerika

Det ble stort oppmøte på vårt medlemsmøte 15. oktober. 42 medlemmer ønsket å høre fredsarbeideren Petter Skauen kåsere om "Mellom-Amerika i Østfold og Østfold i Mellom-Amerika.

En lyttende og interessert forsamling fikk høre et foredrag som gjorde et sterkt inntrykk

Dette er land preget av diktatur, geriljakrig, stor fattigdom og undertrykkelse av urbefolkningen.
Incest er et stort problem. 60% av jenter mellom 11 og 18 år har vært gravide..

Narkotikakartellene har begynt med "hjelpearbeid" som skaper avhengighet av dem.

Vi fikk også innblikk i et imponerende hjelpe- og fredsarbeid. Greåker Videregående skole har vært involvert i flere prosjekter.

Utdannelse er det aller viktigste i hjelpearbeidet. Offer og overgriper har behov for å gjøre opp. Det må skapes en arena for dialog mellom fiender.
Sannhetskommisjonen i Oslo i forbindelse med fredsforhandlingene for Guatemala fikk til 18 fredsavtaler

I Guatemala er det opprettet en landsby for indianerenker. LOP Sarpsborg gir et bidrag til denne landsbyen.
Utdannelse, fred og forsoning.


Takk til Petter Skauen for et tankevekkende og innholdsrikt foredrag

 

alt

 

alt

@