USAs forunderlige Grunnlov

Selv lovparagrafer blir interessante og morsomme når Tore Coward med sin gode formidlingsevne og lune humor tolker dem

34 personer hadde møtt fram for å høre hans kåseri om USAs forunderlige Grunnlov.

Loven ble vedtatt i 1787, satt i verk i 1789 og er den eldste i verden som fortsatt er i bruk.

Den har blitt endret 27 ganger i form av «amendments», siste gang i 1992. 10 av endringene hører med til selve grunnlovsarbeidet. For at en endring skal være gyldig må den få 2/3 flertall både i Senatet og i Representantenes Hus. Deretter ma 3/4 av statene godkjenne den. Endringen må ratifiseres innen 7 år. 

Ved presidentvalg stemmer den enkelte velger på valgmenn fra hver enkelt stat. Den som får flertall får alle valgmennene fra vedkommende stat. Ved siste valg fikk Clinton 48% av stemmene i Florida og Trumph 49% og dermed alle valgmennene fra Florida.

 De omstridte våpenlovene er sikret i Grunnloven og gir alle rett til å bære våpen. 

National Rifle Association of America (NRA) har over 5 millioner medlemmer. Den er en betydningsfull organisasjon med primæroppgave å forsvare   den grunnlovsgitte retten til å bære og eie våpen.

 

Som vanlig smakte mat og kaffe godt, og det var fart i loddsalget.

Vårt nye datautstyr, PC og prosjektor, ble tatt i bruk. En god start på høstsesongen.

alt

 

alt

 

alt

 

@