Verden rundt i 40 år

Ca. 50 medlemmer hadde funnet veien til mars-møtet i LOP der tidligere NRK korrespondent Gunnar Høidahl kåserte omg "Verden rundt i 40 år. Et liv som reporter for NRK". Engasjert og entusiastisk fortalte han om et liv midt i verdensbegivenhetene.

Fra jordskjelv i Peru i 1970 da det tok 2 døgn å komme til området til gisseldramaet på Norrmalmstorg i Stockhom, som skjedde samtidig med kongeskiftet i Sverige.

Han var Asiakorrespondent fra 1975 med base i Hong Kong og den første som rappoterte hjem til Norge om Vietnamkrigens slutt. Vietnam er i dag et land i økonomisk utvikling med kaffe- og risreksport og økende turisme.

Han opplevde Røde Khemrs redselsregime 1975-1979 der 2. mill. døde. Barn ble fengslet og drept sammen med foreldrene. Fulgt Kinas utvikling fra Mao døde i 1976. Den gang var den høyeste bygningen i Beijing på 6. etg., og det var kun sykler og busser i gatene. I dag har Beijing 5. mill.biler. Kina har nå 1.3 milliarder innbyggere og en stor rik middelklasse.

I India intervjuet han Indira Gandhi, en formell og bestemt dame. India er i rask økonomisk vekst, men preget av kastesystemet og kvinnediskriminering. Demokratiet overlever etter engelsk mønster.

Da Khomeini tok makten i Iran, reiste Høidahl via Tyrkia for å komme til Theeran, der det hersket en sterk antiamerikansk stemning.

Han var Europakorrespondent 1989-1993 under tøværet i Øst--Europa med Ungarn og Tyskland med Berlinmurens fall.

Mange i vår aldersgruppe fikk nok assisasjoner til hendelser i eget liv. Hvor var du da Berlinmuren falt?

 

alt

altalt

@