Høstens første møte med medisinsk tema

Professor emeritus Borghild Roald ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus var foredragsholder på medlemsmøtet 16. august. Tema: "Morkaken i normale svangerskap og ved morkakesvikt. Hva vet vi om det?"

Borghild Roald fortalte at hvert år dør 500 fordi morkaken svikter. Barnet og morkaken henger nøye sammen. Alt er avhengig av en velfungerende morkake. Tre blodområder er involvert i samspillet mellom foster og mor. Sviktende morkake kan føre til små barn, død i mors liv, sykdom senere i livet.
Det er mange årsaker til at morkakefunksjonene svikter: betennelser, blodforsyningen, svangerskapsforgiftning, genfeil.
Diabetes 2 er globalt sett den største trusselen vi har.

Temaet engasjerte tilhørerne, og ble samtaleemne over kaffekoppene.

 

alt

@