Bibliotekets mange tilbud

Rekordoppslutning på medlemsmøte. 52 medlemmer kom for å høre biblioteksjef Anette Kure kåsere om bibliotekets mange tilbud. Entusiastisk fortalte hun om bredden og allsidigheten i bibliotekets tjenester.

Biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Innhold og tjenester skal gjøres kjent, og bruken være gratis.

Sarpsborg bibliotek har i dag 3 avdelinger (Sarpsborg, Tune og Skjeberg) og 2 fengselsbibliotek. Den økonomiske rammen er på 11.4 mill.  Besøkstallet på 150 000 i året.

Sarpsborg er første bybibliotek med meråpent bibliotek. Denne ordningen er meget populær, brukes også i langhelger.

Sommerles er meget vellykket og får bred omtale i media. Biblioteket er aktiv deltaker i arrangementer som Litteraruruka, Sarpsborgmarken, Forbausende byfest m.m. På biblioteket arrangeres Bok og kaffe, Sarp Historica.

Bibliotekets bildesamling og lokalhistoriske samling er en gullgruve fro slektsforskere.

E-bokbib gir en utmerket mulighet til å lese bøker på nettbrett/mobil. Her kan man bl.a. regulere skriftstørrelsen selv.

Mediet har skiftet gjennom tidene. Fra stentavler via papyrus og papir til elektronisk materiale. Innholdet er det viktige.

Språkkafe er et uformelt møtested på biblioteket for trening i muntlig norsk.

Sarpsborg bibliotek trenger sårt til nye lokaler. Mulighetsanalyse er utarbeidet for nytt bygg i tilknytning til det eksisterend

 

alt

 

alt

 

 

@