Årsmøte 11. februar 2020

På årsmøtet 11. februar hadde 35 medlemmer møtt fram.

Årsmøtesakene gikk raskt unna. Steffen Log gikk ut av styret og ble overrakt blomster av leder Ellen-Marie Mikkelsen. Ellers tok alle i styret gjenvalg.

Dagens foredragsholder, forfatter og høgskolelektor Robert Lewis Mikkelsen tok oss med til dagens turbulente USA. "Amerikansk politikk. Quo Vadis".

 Den amerikanske politikken er en gåte for de fleste europeere. USA har en tredelt, ikke parlamentarisk statsmakt i konflikt med seg selv. En topartistat med store allianser av interesser. Mange republikanere er mer radikale enn mange demokrater og omvendt..

De fleste ser på staten som et nødvendig onde. "Den staten som regjerer minst, regjerer best".
Den skal spleise sammen 50 forskjellige stater

Det er dype konflikter i USA i dag med polarisering og demonisering av motstandere. Begge partiene står i stampe.

Økonomien er en grunnleggende årsak. Landet har opplevd en økende ulikhet siden 70-tallet med krympende middelklasse og økende underklasse. Ustabile velgermasser er lett bytte for demagoger. Landet står også overfor langsiktige demografiske forandringer

 

alt

 

alt

 

alt

 

Dokumenter

@