Påskemøte med historisk sus

Ca. 30 LOP-medlemmer hadde funnet veien til møtet 11. april.

Vi hadde besøk av historiker Trond Svandal som ga en inspirerende innføring i historien om Nedre Glomma. Han ga en ny og spennende vinkling på de to byenes spesielle historie og rivalisering.

Sarpsborg var Olavs by, et kirkelig sentrum i Middelalderen. Borgartinget i Sarpsborg var en viktig institusjon.

Krigen mellom Danmark/Norge og Sverige på 1500-tallet var komplisert. Det var flere svenske angrep i nærmiljøet.

Det var Sarpsborgs egne borgermestre som dro til Kongen i København etter brannen i 1567 og ba om å få byen flyttet til en gunstigere plassering. 

Var bybrannen eneste årsak? Eller var det de gode havneforholdene på Gressvikfloa og silda i Skagerak?

Den nye byen ble godkjent i 1567 og het Fredriks by fra 1569.

Den ble festningsby fra 1663 og da underlagt militære lover.

Sarpsborg gjenopprettes i 1839.

Utviklingen tok av fra 1860-årene da dampsagene kom.

alt

 

 

alt

 

alt