Hvordan komme seg inn i den norske kongerekken

33 personer trosset vinterføret og kom for å høre Tore Coward kåsere om "Hvordan komme seg inn i den norske kongerekken. Et kåseri om Hårfagre-ættens konger"

 Harald V er nr. 64 i den offisielle rekken. Andre kilder har med Baglerkongen Filippus Simonsson 1207-1217 som var samtidig som Inge Bårdsson var birkebeinernes konge. Etter Håkon Håkonssons tid arvet eldste sønn i ekteskap tronen.

Dette var storhetstiden. Norgesveldet var på sitt største med Vesterhavsøyene, Bohuslän, Jemtland og Herjedalen.

Håkon Håkonsson bygde Håkonshallen

 Magnus Lagabøter lanserte felles landslov som en av de første i Europa

. Håkon 5 Magnusson bygde kjente festninger: Akershus, Vardøhus, Bohus.

Nidarosdomen tok det 170 år å fullføre. Så brant den i 1328, og det tok flere hundre år før den nye sto ferdig.

Offisielt døde Hårfagreætten ut i 1319 da det var en dattersønn som overtok, men egentlig hadde den dødd ut lenge før.

Vikingkongene hadde opphav fra Østlandet og ble rike på vikingtokt som skaffet dem makt.. De fleste falt i slag. Gjennomsnittsalderen var 34 år.

Harald Hårfagre ble 85 år hvis det stemmer at slaget i Hafrsfjord sto i 872. Men det er usikkert. Historikerne er ikke enig.

alt

alt

 

 

@