Sysselmester på Svalbard

Verdens nordligste fastboende område sto på agendaen på vårt aprilmøte. 37 medlemmer var møtt fram for å høre tidligere Sysselmester på Svalbard Odd Olsen Ingerø kåsere om sin tid der.

Han var Sysselmester i perioden 2001-2005 og 2009-2015.

Øygruppa har 8 bebodde områder. Fra midten av november til slutten av januar er det total mørketid

Interessen for området startet med hvalfangst og ekspedisjoner.Pomorene dominerte på 1700-tallet, fra ca. 1850 vitenskapelige ekspedisjoner. Gruvedrift fra ca. 1900, og den dannet grunnlaget for Longyearbyen. Nå var området norskdominert.

Traktaten om norsk suverenitet ble undertegnet 9. februar 1920, og Svalbard ble offisielt en del av Kongeriket Norge i 1925.

Flertallet av beboerne er norske, men også mange utlendinger. samarbeidet med russerne var greit fram til 2014.

En viktig oppgave er å ivareta naturmiljøet. 60% av landet er dekket av snø og is. Isbjørnen ble fredet i 1973, hvalrossen allerede i 1953.

Sysselmesteren er administrativt underlagt Justisdepartementet, men faglig alle departementer.

Longyearbyen har et lokalstyre med politiske partier med valg hvert 4. år.

Sykehuset er en del av Tromsø Universitetssykehus.

Etter dette foredraget sitter vi igjen med en masse ny kunnskap!

alt

alt

alt

@