"Hvem tror du at du er?"

Over 40 medlemmer møtte opp til LOP Sarpsborgs oktobermøte for å høre Odd Marthinsen kåsere om slektsforskning. Han er leder i Slekt og Data, Østfold og ga en informativ og ryddig innføring i et omfattende emne. Her var tips og forklaringer både til nybegynnere og de som allerede er hekta

Kunnskap om slekten gir oss både innsikt i egen identitet og forståelse for samfunnet.
Start med muntlige kilder. Snakk med eldre slektninger,prøv å finne navn på personer på gamle bilder. Studer gamle papirer, skjøter etc.
Det norske digitalarkivet er gratis å søke i. Her finnes folketellinger, kirkebøker, skiftemateriale m.m.
http://arkivverket.no/Digitalarkivet

En annen viktig kilde er Gravminner i Norge. Du kan søke på navn over hele landet og få informasjon om den gravlagte
http://www.disnorge.no/gravminner

Nesten alle østfoldinger har svenskeblod i seg!

 Det er utarbeidet en egen database for svenskeinnvandringen til Østfold.

”Innflytta svensker til Østfold 1812-1920”

Odd Marthinsen ga også en innføring i hvordan skaffe seg et slektsprogram og hva man kan bruke det til.

Han kom også inn på testing av DNA og hvordan man deler sine slektsopplysninger med andre.

Vi fikk også vite litt om "Slekt og Data"s arbeid, arrangementer og medlemsfordeler.

Vi ble oppfordret til å komme på Slektsforskerdagen 31.oktober på Roald Amundsens Minne der hovedtema nettopp er svenskeinnvandringen.

alt

alt

alt

@