Tuneleiren- "Lille Berlin" under 2. verdenskrig

Den gode oppslutningen om arrangementene våre fortsetter. 37 medlemmer kom for å høre Carl Einar Kure fra Sarpsborg Historielag kåsere om Tuneleiren - Lille Berlin.

Kure hadde et enestående bildemateriale. Leiren ble vedtatt bygd sommeren 1940 på jordene til Tune Prestegård.

Byggingen av leiren ble gjennomført av Sarpsborgfirmaer.

I leiren var det vaktstue, sykebrakker, staller. Flere tyskere lærte seg å gå på ski mens de bodde her.

Beboerne i leiren hadde liten kontakt med lokalbefolkningen. De måtte søke forsyningsnemnda om reisebevis, passerseddel og merker for kjøp av varer.

 Da hjemmestyrkene overtar i mai 1945 blir nazistene internert i Lille Berlin. I 1946 overtar ordinære norske soldater. Vaktstua er i dag en fløy i Tuneheimen. 

alt

alt

alt

 

 

 

 

@