Forskning og produkter fra Borregaard

Framtidens grønne olje fra verdens mest avanserte bioraffineri. På høstens første møte i LOP Sarpsborg satt 38 tilhørere og lyttet fasinert til forskningsleder Endre Steinsbru kåsere om forskning og produkter ved Borregaard

 Borregaard er i dag en kunnskapsbedrift med høy kompetanse innen produksjon, forskning og markedsføring. Her produseres lignin, spesialcellulose, vanillin, bioetanol.

Lignin er bindemiddelet i tømmeret. Gir god binding i briketter, pallets, dyrefor og som additiv i blybatterier.

Ligninbaserte produkter blir brukt som forsterkere i betong bl.a. I Øresundbroen og biblioteket i Alexandria.

Visste du at 17. Mai sløyfer lages av celluloseacetat fra Borregaard? Du finner det også i tannbørsteskaft og som fortetningsmiddel i CD-skjermer.  Cellulose i plastprodukter finner man bl.a. i neglelakk og plaster. 

Vanilin brukes i næringsmidler, parfyme og medisiner. 10% av verdens vaniljesmak kommer fra tømmer.

Fra biometanol utvikles miljøvennlig drivstoff. Flere byer bruker biometanol til sine busser.

Borregaard tar klimautfordringen og står for bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping

 

alt

alt