Referat fra medlemsmøte 17. November 2015

Det var over 40 fremmøtte på medlemsmøtet 17. November der helsesjef i Sarpsborg, Øivind Werner Johansen orienterte om det nye Helsehuset og helsetilbudet i kommunen

 

Helsereform og medisinsk utvikling medfører kortere liggetid på sykehus og fører til at flere helse- og omsorgsoppgaver legges til kommunene, som får større utfordringer og krav til kompetanse.

Fremdriftsplan for det nye Helsehuset. Legevakt, vaksinasjons- og smittevernkontor, fastleger er på plass.

1. Februar 2016 åpner sengeavdelingene. Her vil alle korttidssykehjemplassene samles. Det er foreløpig litt usikkert hva som skjer med plassene på Kruseløkka og Kurland. Antall dobbeltrom skal reduseres.

Ambulansetjenesten blir i Sarpsborg 

Andre tjenester som blir lokalisert til Helsehuset er: hjelpemiddelsentral, fysio/ergoterapeuter, brukerorganisasjoner. 

Sarpsborg er med i et prosjekt om velferdsteknologi på nasjonalt nivå, som har fått bred omtale

@