Katti Anker Møller - et liv i kamp

God oppslutning om marsmøtet der 43 medlemmer kom for å høre Anne Berit Brandvold kåsere om Katti Anker Møllers liv.

Anne Berit ga oss en engasjert og grundig framstilling av kvinnesakskvinnen og husfruen på Thorsø.

Katti vokste opp i et liberalt overklassemiljø på Sagatun Folkehøyskole, et samlingssted for den norske kultureliten. 1870-1905 var tiden for det moderne gjennombruddet i norsk politikk og kultur.

Katti var et midtpunkt i selskapslivet, alltid med fullt ballkort. 20 år gammel giftet hun seg med sin fetter Kai Møller på Thorsø og fikk som godseierfrue ansvaret for en stor husholdning. Her møtte hun også fattigdom hos husmenn og tjenestefolk og de mange husmannsjentene som var kommet i "uløkka"

Da moren døde etter 10 fødsler bestemte Katti seg for å kjempe for kvinners rett til fødselshjelp, prevensjon og abort.

Da Thorsø brant ned i 1899 og Kai Møller ble Stortingsrepresentant flyttet hun med til Oslo for en periode.
Her engasjerte hun seg i opprettelse av mødrehjem for ugifte mødre, barnebegrensning og abortsaken og dro på foredragsturne rundt om i landet.

Hun ble en foregangsperson i arbeidet med de Castbergske barnelover der alle barn har samme rett til farens navn og arverett og har blitt kalt barnelovenes mor.
Hun sto for åpningen av landets første mødrehygienekontor i Oslo i 1924.

I senere år konsentrerte hun seg om det lokale arbeidet.

Hver 8. mars legger Fredrikstad kvinnesaksforening blomster på statuen av Katti ved Fredrikstad bibliotek.

alt

alt

@