Bli med å verve nye medlemmer

LOP kjører i høst en kort og intensiv verveaksjon fram til 15. desember 2022.

De som melder seg inn nå betaler kr. 50,- i kontingent ut 2022.

Vervebrev er sendt ut til alle medlemmer og delt ut på medlemsmøte.

Det inneholder generelle opplysninger om LOP, hva vi står for og hva vi arbeider med. 

Nedre del gir informasjon om lokallaget.

Bruk vervebrevet og ta i bruk nettverket ditt. Husk at LOP er en organisasjon for alle som har vært ansatt i det offentlige, stat, fylkeskommune og kommune.

 

Dokumenter

@