Norges flagg - 200 år

Midt i påskeuka fant 29 medlemmer veien til LOP møte.

Når Tore Coward er foredragsholder vet vi at vi har noe å glede oss til, og han innfridde også denne gangen.

Tema var "Det norske flagg 200 år"

Fra 1600-tallet og fram til 1814 var Danebrog også vårt flagg.

I unionen med Sverige skulle unionsflagget være orlogsflagget, mens Norge skulle få sitt eget coffardieflagg (handelsflagg). I de mange forslagene gikk korset og løven igjen. Frihetens farger (med assosisasjon til Frankrike) ble valgt av Stortinget. Kongen nektet å sanksjonere, men ble senere godkjent ved kongelig resolusjon.

Senere kom unionsmerket ("sildesalaten") i begge lands flagg. De ble også brukt i forbindelse med Skandinavismen. På slutten av 1800-tallet kom striden om "det rene flagget" der bl.a. Bjørnson var sterkt engasjert. Fra 1899 ble unionsmerket fjernet fra handelsflagget.

På trettitallet gjenspeilte politiske motsetninger seg i flagging på 1. eller 17. mai.

Flagget fikk en ny renessanse under 2. verdenskrig.

 

Etter dette interessante og innholdsrike kåseriet smakte det med luksusrundstykker fra Paulsen.

God påske!

 

alt

alt

alt

alt

@