Pilgrimsvandring - en reise for kropp og sjel

37 tilhørere satt konsentrert og lyttende på vårt oktobermøte der Unni Elisabeth Skaar holdt et inspirerende kåseri om "Pilgrimsvandring - en reise for kropp og sjel".

Hun siterte Søren Kierkegaard: "Ingen tanker er så tunge at en ikke kan gå bort fra dem". Unni har gått mange pilgrimsleder.

I 2022 gikk hun Spania på tvers til pilgrimsmålet Santiago de Compostela. 900 km. på 45 dager.

Dette er en europeisk kulturarv vei som gås av 250 000-300 000mennesker i året. Man er underveis over lang tid og lar veien bestemme. En indre reise som gir glede og mestring.

Mange legger fra seg små steiner som symbol på å legge fra seg en byrde eller et ønske. Man kommer tett på naturen og treffer mennesker fra alle kanter av verden, har gode samtaler og hjelper hverandre. Man går gjennom flotte byer med kunst og kultur og åpne kirker. Det er tett med herberger og leden er godt merket.

IKKE GLEM VÅR EGEN PILGRIMSLED BORGLEDEN FRA ELGÅFOSS TIL OSLO!

alt

alt

alt

 

@