DNA tema på medlemsmøte

Et meget aktuelt tema ble tatt opp på LOPs medlemsmøter 17.09.2019.

Linda Manley kåserte om DNA, temaet er både spennende og skremmende.

Vår genetiske kode består av 4 bokstaver ACTG i utallige kombinasjoner.

99.9% av alle mennesker er genetisk like! Menneskehetens vugge sto i Afrika.

I tillegg til arv kan miljø påvirke genene, som trening, kosthold, levesett.

Mutasjoner i gener kan føre til sykdom.

Genterapi kan brukes positivt ved sykdom, men kan også brukes til endring i arvemateriale. Her står vi overfor alvorlige etiske problemstillinger.

Det fins både naturlig kloning og reproduktiv. Det er den siste som skaper moralske vurderinger.

Antibiotikaresistente bakterier er i rask vekst. Naturens kamp for overlevelse.

DNA tester kan bl.a. brukes til å bestemme alder, disposisjon for sykdommer, slekststilhørighet

 

alt

 

alt

 

alt

 

@