Årsmøte 2021

Grunnet koronapandemien ble signerte årsmøtepapirer sendt alle medlemmer pr. e-post og brev med tidsfrist for tilbakemelding.

Styret avholdt så årsmøte på vegne av medlemmene 09. juni 2021

 

Det var intet å bemerke til utsendte papirer:

Årsberetning 2020

Resultatregnskap 2020

Balanse 2020

Valgkomiteens innstilling

Hele styret ble gjenvalgt

Papirene inkludert protokoll er vedlagt

 

 

 

Dokumenter

@