Vandringer i Kalnesskogen - med blikk på historien

32 medlemmer var til stede på Høstens første møte i LOP. Det var hyggelig å møtes igjen og praten gikk livlig ved kaffen.

Dagens foredragsholder var Per E. Lundh som snakket om Kalnesskogens historie. Dette foredraget var en erstatning for det opprinnelig annonserte foredraget om Eidet lense og tømmertunnelen.

Kalnesskogen er et flott skogsområde som ligger nordvest for byen - mellom E6 og Visterflo. Det er et nettverk av merkede stier i området som er flittig brukt av turgåere og mosjonister. Selv om mange bruker skogsområdet regelmessig er det kanskje ikke så mange som kjenner til at det er en del minner om tidligere tiders aktivitet i skogen hvis man beveger seg utenfor stiene.

Lundh startet sitt foredrag med å si litt om Kalnesområdet generelt - Kalnes gård ble kjøpt av Smaalenens amt i 1867 og var først en tvangsanstalt der de innsatte måtte jobbe i landbruket. Senere ble landbruksskolen etablert og i 1990 ble skolen en videregående skole. I nærheten av skolen ligger et helleristningsfelt som ble funnet i 1957 ved at en ku skled på et moselag på fjellet og avdekket helleristningene. Oppe i skogen er det flere hulveier som kan være opptil 2000 år gamle. Fra nyere tid er det en del store groper som er rester etter tyskernes ammunisjonslager under andre verdenskrig.

Det er også flere rester etter hustufter rundt om i skogen. F.eks plassene, Måsaløggen, Måsabråten og Måsaby. Historier fortelles om noen av de som bodde i skogen, f.eks en som ble kalt Spå-Krister som spådde været og også om fremtiden.

Kongeveien som går tvers gjennom skogen var litt skummel - folk gikk ikke der frivillig i mørket da noen fortalte om møter med skumle folk og gjenferd.

Et skogholt på 10 mål har ekstra store og gamle trær. Dette kalles Kolstadfeltet, etter navnet på bestyreren på Kalnes landbruksskole - Peder Kolstad. (Senere stortingsmann og til slutt statsminister1931-32). Han ville at disse trærne skulle stå i tilfelle det ble behov for å bygge nytt på landbruksskolen.Pilgrimsleden går gjennom Kalnesskogen. Kongeveien var i sin tid hovedveien inn til Christiania.

Olavskilden er et vannoppkomme som det er knyttet et sagn til - Olav den Hellige velsignet denne etter at hesten hans hadde drukket av den og han sa at kilden aldri skulle bli tørr..

Mye spennende å høre om dette fine skogsområdet i byens nærhet

Referent: Marit Tangvik Magnussen

 

alt

@