Utfordringer for eldre i en digital hverdag

Superoppmøte på årets første medlemsmøte. 48 medlemmer hadde funnet veien til Fritznerbakken for å høre Per Holth og Åge Skjelin fra Seniornett snakke om utfordringer for eldre i en digital verden. De er veiledere og kursholdere.

Temaet vedgår oss alle enten vi er ikke-digitale, litt eller noe digitale

Den digitale verden endrer seg raskt med nye og vanskelige uttrykk. Mange sitter alene uten teknisk støtte.

Etter opplæringsloven er det kommunens ansvar å gi grunnleggende opplæring. Det skal også være en analog nødløsning for alle offentlige saker.

Seniornett er en sentral organisasjon som gir digital veiledning med lokalforeninger over hele landet. Sarpsborg har et meget aktivt lokallag som holder til i Skjeberg gamle rådhus i nært samarbeid med Sarpsborg Øst Frivilligsentral.

Her arrangeres datakafe hver tirsdag med aktuelt tema og/eller individuell hjelp. Nylige temaer har vært: Bank ID, Foto, Valg av mobil/TV ab., Reiseplanlegger.

alt

alt

alt

 

 

 

 

@