Sarpsborgs nye bibliotek

LOP godt representert i det nye Eldrerådet i Sarpsborg. Vi gratulerer vår leder Gro Hansen som fast representant og kasserer Tone Bjørnvold som vararepresentant og ønsker dem lykke til i viktige verv.

Tema på novembermøte i LOP Sarpsborg var "Sarpsborgs nye bibliotek" v/ biblioteksjef Anette Kure.

Bibliotek er en lovpålagt tjeneste som skal stille bøker og andre medier gratis til disposisjon, være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, med kvalitet og allsidighet. Sarpsborg bibliotek har en god historie her, bl.a. med Litteraturuka.

Det nye biblioteket bygges for oppsparte midler. Ved siden av det eksisterende, Ove Bangs flotte bibliotek fra 1941.

Bygget blir tilpasset aktivitetene og preget av fleksibilitet. Man kommer inn i et stort åpent rom med utstillinger, kafe og plass til FOLK! Hele 2.etg. blir ungdomsavdeling. Det blir møterom og arrangementsrom. Fra 1.etg. vil det gå en sklie kalt "Fossen" ned til underetasjen, som nå vil bli åpen for publikum.

 

alt

alt

@