Verveaksjon høsten 2023

 

Vi prøver noe nytt og kjører en vervekampanje ut året med gratis medlemskap fra 1. oktober til 31. desember. Nye medlemmer vil derfor ikke betale medlemskontingent før ordinær medlemskontingent i 2024.

Alle som har vært offentlig ansatt i stat, fylke eller kommune kan bli medlemmer i LOP

Verv venner, tidligere kolleger og bekjente.

Vedlagt et skriv som forteller om hva LOP står for og hvilke fordeler medlemskapet gir.

LOP er den eneste av seniororganisasjonene som har fullt fokus på pensjon i offentlig sektor.

Vi har drøftingsrett med regjering og storting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettet.

Gratis rådgivning innen pensjon, arv, testamente, fremtidsfullmakt.

Og selvfølgelig hyggelige møter og turer i lokallaget!

Vervebrosjyre er vedlagt

 

Dokumenter

@