Førerløs og automatisk trafikk

På dagens LOP møte holdt Ivar Christiansen et meget spennende foredrag over et aktuelt tema. «Førerløse kjøregreier. Automatisert og selvkjørende veitransport».

Trender i tiden er økt datakraft, teknologifokus i media og politikk, individuelt tilpasset kollektivtrafikk. Vegransporten er i rask utvikling

AI=articifal intelligence. Teknologi gjør ikke «menneskelige feil». Dette håper man kan få ned ulykkestall.

Det er mange juridiske aspekter forbundet med dette. EU har fått til mye med internasjonale standarder og lovgivning.

Status 2019: dagens førerløse biler tåler ikke snø eller hardt regnvær. De kan ikke lese farger i trafikklys

I dag har bilene førerassistanse. Utviklingen går mot delvis auto og videre mot betinget auto og full auto (langt fram).
Prosjekt E8 fra Tromsø og over til Finland tester ut transport ved vinterforhold.

Utviklingen byr på betydelige utfordringer, teknisk, juridisk og samfunnsmessig. Mange brikker må på plass:Infrastruktur, dataflyt og datasikkerhet .
En førerløs bil overholder trafikkreglene, kjører som bestemor!


Hvor fort vil utviklingen gå ? Christiansen konkluderte med «Time will show ».


36 medlemmer hadde møtt fram. Synd at ikke flere fant veien til dette meget interessante og aktuelle foredraget

 

alt

alt

alt

alt

@