Hjemmetjenester i Sarpsborg

Endelig kunne vi møtes igjen under normale forhold: samling rundt bordene, smørbrød, blomster og utlodning (og nye duker).

Vår nye leder, Gro Hansen kunne ønske 35 deltakere velkommen til medlemsmøtet.

Assisterende direktør helse Alice Reigstad var dagens kåsør

Reigstad har en allsidig kompetanse innen sykepleie og ledelse.

Tema for foredraget var hjemmetjenestene i Sarpsborg.

Det er begrenset kapasitet på sykehjemsplasser. Ønskelig alternativ er mer hjemmesykepleie.

Omsorgstjenestene omstruktureres for å styrke hjemmebaserte tjenester.

I dag omfatter de: hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm, BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Dagsentrene har i dag ca. 220 brukere. Fokus på "Hva er viktig for deg"

 

alt

alt

alt

alt

alt

@