Velkommen til vårsesongen 2016 i LOP

Vi har mange spennende temaer på vårens program og håper på godt oppmøte på våre arrangementer.

 

På januarmøtet tar vi opp det brennaktuelle temaet rundt migrasjons/flyktningesituasjonen på lokalplan. Rådgiver i kommunen Flemming Johnsen foredrar.

Februarmøtet er viet lokalhistorien. Carl-Eric Kure og Rune Jansen tar for seg St. Mariegt. Prosjektet. I tillegg blir det årsmøte.

I mars får vi besøk fra NMBU. Doktorgradsstipendiat Stine Indrelid tar for seg "Våre venner bakteriene".

Så skal vi på rundreise med lokalbuss i Andalucía i april. Sekretær Tor Langvik-Hansen forteller om spennende turer.

Sommertur blir det også, så følg med.

Arrangementene med datoer etc. Blir publisert under "Medlemstreff" her på siden.

 

@