Årsmøte 13. februar 2018

Lokallaget avholdt årsmøte 13. Februar 2018 på Fritznerbakken Aktivitetssenter med 25 medlemmer til stede

. Vi kan se tilbake på et aktivt år med god oppslutning om møter og turer.  Økonomien vår er også god.

Leder Ellen-Marie Mikkelsen ønsket velkommen. Årsberetning og revidert regnskap ble lest opp og godkjent.

Ellen takket de to som gikk ut av styret  (Synnøve Roald og Tor Langvik-Hansen) for innsatsen. Tor fikk overrakt blomster ( Synnøve var ikke til stede).

Ellen-Marie Mikkelsen ble gjenvalgt som leder.

Vi hadde besøk av Lillian Saxegaard fra Sentralstyret som fortalte om arbeidet i styret og i helse- og sosialutvalget. Hun roste LOP Sarpsborg for høy aktivitet og godt sosialt miljø.

Torhild Larsen viste hjemmesidene til LOP sentralt og lokalt. De inneholder mye nyttig informasjon. Gå bak førstesiden og overskriftene og finn nyttige opplysninger og artikler. 

På vår egen hjemmeside aktiviteter, aktuelt, referater, arkiv, kalender, informasjon om styret.

Bruk Facebooksiden i markedsføring av laget. Lik, del og følg!

 

altalt

 

Dokumenter

@