Naturlige variasjoner styrer kilma

46 medlemmer fikk høre et spennende foredrag av professor Ole Henrik Ellestad med tema «Naturlige variasjoner dominerer klima».

Ellestad er engasjert i organisasjonen Klimarealistene som arbeider for objektiv og vitenskapelig informasjon om klimaspørsmål. Klima og miljø er ikke det samme.

Aktiv sol gir varmere klima, med mindre aktiv sol blir det kaldere. Solaktiviteten vil avta mot er minimum rundt 2040.
Det vil være 30 år varmt og 30 år kaldt uavhengig av CO2.

Jordens rotasjon påvirker klima.

Alle klimaendringer før 1945 må være naturlige.


FNs klimapanel, IPCC mener CO2 styrer klima. Det er avvik mellom observasjoner og beregninger fra IPCC.
CO2 er en svak drivhusgass som stimulerer plantevekst og matvareproduksjon. En økning i temperaturen på 2-3 grader vil være fordelaktig for Kloden.


Ellestad mener IPCC blander sammen roller, vitenskap og politikk.

 

alt