Velferdsteknologi for eldre

 

Aktuelt tema samlet 47 deltakere på LOP møte.

Konsulent i Norges Pensjonistforbund, Hans Ekornholmen kåserte over temaet: «Er det trygt å bli eldre i eget hjem?» 

I 2016 var det 220 000 personer over 80 år i Norge. I 2028 vil det være over 500 000 over 80 år.

Vi må bli ressurser for hverandre i lokalsamfunnet. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner kan bidra til trygghet, sikkerhet og sosial kontakt.

Velferdsteknologi skal være innført i alle norske kommuner innen 2020. Automatisk dørlås for hjemmesykepleien innføres i disse dager i Sarpsborg. Andre elektroniske hjelpemidler er pilledispenser, som både varsler den enkelte når medisinene skal tas og hjemmesykepleien hvis de ikke blir tatt.

Trygghetsklokke, trygghetsalarm + GPS kan innstilles på avgrensede geografiske områder. Den kan varsle at mennesker som har mistet stedssansen  har kommet tuenfor områder som er programmert.

Målet er at vi skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig. Alle bør ta en risikorydding i eget hjem.

Brukeren må være i fokus. Velferd og de varme hendene må sikres.

Hjemmesykepleien er sentral og Eldrerådet har et spesielt ansvar

 

alt

 

alt

 

alt

@