Sykehuset Østfold

Stor interesse for aktuelt tema. Hele 47 medlemmer kom på dagens LOP møte for å høre klinikksjef Irene Dahl Andersen kåsere om «Nytt sykehus - nye muligheter og nye utfordringer».

Kalnes er akuttsykehus for hele Østfold både somatisk og for psykisk helsevern, som har sikrede områder, utemuligheter og kunstinstalasjoner.
Moss sykehus er bare for planlagt behandling, og ikke lokalsykehus for Moss.


Den medisinske og teknologiske utviklingen går raskt. Mye er endret siden sykehuset ble planlagt. Pasientene får nye lovregulerte rettigheter.
Kalnes har det siste innen medisinsk teknisk utstyr, bl.a. Hybride operasjonsstuer. 

Informasjonsutveksling med andre helseforetak er et problem. Systemene kan ikke snakke sammen og personvernet er viktig.


Det manglet ikke på engasjement blant tilhørerne. Mange hadde spørsmål og kommentarer med både ros og ris til det nye sykehuset

 

alt

 

alt

@