Medlemsmøte 12. oktober 2012

Tilstede: 35 medlemmer og foredragsholder.

De frammøtte fikk først høre om LOP sine saker fra leder Ellen Marie Mikkelsen. Erling Lorås orienterte om juleturen, og vel 20 meldte seg på til denne i løpet av møtet.

Så slapp John Ljøner Andersen til med sitt foredrag om en ”Togreise gjennom Sibir og Mongolia”. Han hadde så mye å fortelle at det ikke lar seg gjøre å gjengi særlig mye av dette interessante foredraget her. Han fortalte levende om toget som kjørte stødig og fint gjennom landskapet og gjennom større og mindre byer/steder, med ulike former for lokomotiv til å trekke toget. Det som overrasket mest, var det gode vedlikeholdet av alle bygninger som han viste masse bilder av. Var en liten vekker for hvordan det er her tillands. Men det skal ikke sies at alt var like flott. Mange innbyggere levde i svært enkle bygninger. Naturalhusholdningen så ut til å være viktig. Vi fikk se bilder av flotte byggverk som enten bare var til stas eller huset kirker, operaer, konsertsaler, offentlige kontorer eller byens kreml, som betyr festning. Vi fikk se bilder fra Jeltsin sin by, hvor også det kjente mordet på tsarfamilien i sin tid fant sted.

På slutten fortalte han om bl.a. Bajkalsjøen. En fantastisk innsjø med ca. 20 prosent av verdens ferskvannsreservoar, for den var 60 * 8 mil i overflate, ned til 1.680 meter dyp. Vannet var så klart at man kunne se bunnen på 40 meter. Men det var kun ei samedame som orket å svømme i det kalde vannet.  Som en liten kuriositet viste han bilder av turdeltakere som sto foran på lokomotivet i fart (riktignok bak et stålgjerde).

Møtet ble som vanlig avsluttet med sosialt samvær med snitter og kaffe/te.
Neste møte er tirsdag 20. november. Steinar Opstad kommer nok en gang, og denne gang foredrar han om ”Hemmeligheten ved de hemmelige Ordenssamfunn i Sarpsborg”.

Ref. Hans Fladstad

@