Eldreomsorg i Sarpsborg

Oktobermøtet i LOP samlet 18 deltakere.

Stolene sto med 1 meters avstand, navnelister og antibac var i orden

Helsesjef Øivind Werner Johansen snakket bredt om helsesituasjonen og eldreomsorgen i Sarpsborg, og mange deltakere stilte spørsmål.

Han tok utgangspunkt i koronasituasjonen og utfordringene som følger med den. Hittil har vi bare hatt et utbrudd i Sarpsborg.

Årets massevaksinasjon mot influensa vil skje på hotel Quality i uke 45 med timebestilling fra mandag 19. Oktober.

Det er ikke lang ventetid for sykehjemsplass i Sarpsborg forutsatt at man fyller kriteriene. Man må være ganske syk. De fleste er over 85 år, gjennomsnittelig botid er 1 1/2 år.

 I bofellesskap er alle aldersgrupper med ulike funksjonsnedsettelser representert. Det er kun korttidsplasser som har dobbeltrom.

Helsehuset har 5 avdelinger med 85 korttidsplasser. Det har et bredt tilbud med rehabilitering, lærings- og mestringssenter. Flere brukerorganisasjoner har tilhold her.

alt

alt

@