Åpent Møte på Gleng

Dato: 08. oktober 2024 12:00 -

Ordfører Magnus Arnesen  vil orientere om: Kommunens konkrete planer for tiltak og tjenester til eldre innbyggere.

Dette blir et åpent møte der alle ønskes velkommen på Glenghuset, Dronningensgate 19 for å høre ordføreren orientere om et meget aktuelt tema.

@