Bedre lovvern for kyr enn eldre

16. februar 2013

Haugaland lokallag krever at eldre skal få samme rett som kyr når det gjelder hjelp til å komme ut i friluft. I et vedtak om eldreomsorg sier årsmøtet at eldre må få hjelp til å komme ut i friluft, og påpeker at dette er lovfestet for kyr i Norge. Mange reagerer på at politikere besøker

eldre- og sykehjem i valgkampen, og Haugaland lokallag mener at det bør kreves at ingen eldre på institusjoner skal fotograferes og/eller intervjues som innslag i valgkampen uten sitt helt klare samtykke. Les hele vedtaket her

 

valg2013.jpg