Høring vedrørende representantforslag fra SV og FRP « Et anstendighetsløft for pensjonister»

LOP har søkt om å få delta på denne høringen og vi regner med at det går bra. Se også brev til de politiske partiene av 11. november som redegjør for våre standpunkter. HER kan du lese innholdet i brevet.

Forslaget inneholder flere nyheter som peker riktig vei.

De viktigste er at pensjonene skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst (se våre krav til statsbudsjettet) og en øking av minstepensjonen. Det som er svært problematisk for oss er forslaget om delvis forhandlingsrett som skal forvaltes av Pensjonistforbundet alene. Det siste er helt uakseptabelt. Vi har kontaktet de politiske partiene om våre standpunkter og vi har hatt møter med SV og FRP. Det har vært gode møter hvor vi har fått redegjort for våre standpunkt. AP og SP har også lovet å møte oss. Høringen skal bli interessent.


Riktig god jul til alle!
Hilsen Torild Ofstad

bigstock--398525210.jpg
@