LOP i møte med arbeids-og sosialkomiteen

16. januar 2014

Den 9. januar i år framla LOP sitt innspill overfor arbeids-og sosialkomiteen i forbindelse med høring om endringer i lov om statens pensjonskasse hva gjelder uføredelen og uførepensjonisters overgang til alderspensjon. Talsperson fra LOP var Hans Erik Pettersen, leder av LOPs pensjonsutvalg. Bisitter var nestleder Turid Frimo. Vi legger her ut både innholdet i innlegget som Pettersen holdt, og notatet som ble delt ut til komiteens medlemmer.

  Notatet som ble utdelt til komiteens medlemmer kan leses HER I tillegg kan det Pettersen sa i sitt innlegg overfor komiteen leses HER

videobilde.jpg
@