LOPs landsmøte

I går startet LOPs landsmøte. På grunn av corona-situasjonen må landsmøtet denne gangen holdes digitalt. Møtet fortsetter i dag, og vi gir deg et innblikk i det som skjer.

Vi skulle ha arrangert landsmøtet i juni 2020, og har utsatt møtet to ganger i håp om at corona-situasjonen skulle komme under kontroll slik at vi kunne møtes fysisk. Dessverre har ikke dette kunne gjennomføres, derfor må løsningen denne gangen bli et digitalt møte som går over to dager, torsdag og fredag denne uken.

LOPs sekretariat og landsmøtedirigentene er samlet på Thon Hotel Oslo Airport, mens landsmøtedirigentene og foredragsholdere deltar digitalt.  Du kan lese alle landsmøtedokumenter og forslag til landsmøtet HER.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet landsmøtet i går klokken 11.00. Han snakket om pensjoner og levekår for eldre og prioriterte temaer framover. Levealderen i befolkningen øker, men hva bruker man disse ekstra leveårene på? Isaksen la vekt på at mange eldre bidrar mye, både i forhold til eget nærmiljø, familie osv, men også i forhold til frivillig arbeid. Men økt levealder legger også press på pensjonsordningene. En svakere vekst i andelen av sysselsatte i befolkningen legger også press på pensjonene. Isaksen begrunnet hvorfor nåværende pensjonsreform var nødvendig, og han gitt gjennom begrunnelsene for at pensjonsreformen ser ut som den gjør i dag.

Styreleder i LOP Torild Ofstad gir stafettpinnen videre til en ny ledelse. I leders tale innledet hun til debatt om de utfordringene LOP må løse. Den offentlige tjenestepensjonen er under press, og engasjementet i LOP for å få fram våre argumenter i denne saken er stort. Det er en utfordring at mange, både politikere og andre, ikke forstår forskjellen på vilkårene bak offentlig tjenestepensjon i forhold andre pensjonsformer. Dette er svært viktig for LOP å få kommunisert.

alt

Dagen i dag ble åpnet med «framtidutsikter sett i et pensjonspolitisk perspektiv» av Erik Orskaug fra UNIO. Han gikk gjennom hvordan forventet levealder vil bli framover, og hvor lenge man i framtiden må stå i jobb for å kunne oppnå en god pensjon. I tillegg til levealder er også det generelle rentenivået en viktig faktor i pensjonsregnskapet. Pensjonssparing er som regel bundet opp mot rentepapirer, jo lavere rente jo større byrde blir pensjonsutbetalingene for kommuner og stat. Dette er en av de store utfordringene for framtidens pensjoner. Orskaug understreket at pensjon er både politikk og interessekamp. En offentlig tjenestepensjon er «gull» eller «vinneren» i forhold til andre pensjoner understreket Orskaug. Dette fordi offentlig tjenestepensjon både reguleres i forhold til lønnsutviklingen og at den er livsvarig. Mange private pensjonsordningen er ikke i nærheten av å være så gode ordninger som det den offentlig tjenestepensjonen er, fremholdt Orskaug. Han pekte på at de private ordningen henger sammen med avkastning i aksjemarkedet og mange har også en tidsbegrensning på 10-12 år. Orskaug gikk også gjennom svakhetene ved det forslaget som ble lagt fram i Stortinget før jul (les mer om det HER), og han avsluttet med å slå fast at pensjon vil være et tema som vil følge oss i mange år framover.

images.jpg
@