Nok en gang negativ utvikling i kjøpekraften

Regjeringen holder fortsatt på nedjustering på 0,75 prosent for pensjonister. Kjøpekraften reduseres med 0,2%

Årets trygdedrøftinger endte opp med en reduksjon i kjøpekraften på minus 2%. Lop skrev ikke under protokollen og hadde nedenstående merknad:

Regjeringen kunne i hvertfall ha fulgt opp Stortingets intensjoner; regulering av løpende pensjoner lik gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst slik at negativ reallønnsvekst unngås. 

LOP skriver ikke under protokollen.

Se også LOPs framsatte krav HER.

bigstock-dislike-flat-design-modern-ico-98957048.jpg
@