Høringssvar fra helse- og omsorgsutvalget

LOPs helse- og omsorgsutvalg har utarbeidet høringssvar til NOU 2018:16 "Leve hele livet".

Du finner høringssvaret presentert i filen her:

Dokumenter