Høringssvar fra pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget i LOP har utarbeidet høringsvar til "Forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler".